Netová plantáž - fandům Sonyericssonu T300 a světa fantasy.

Jak na témata


Co to je?

Témata(taky schémata) jsou soubory s příponou “.thm”. Témata se objevují u SE od dob T68. Změnou tématu ovlivníte barevné složení menu(barva textu, …). V tématu můžou být uloženy obrázky. Ty pak samozřejmě zvětší velikost souboru. K práci s tématy používám program Theme Creator Pro 2, jeho nověší verzi najdete na stránkách SE. TCP2(Theme Creator Pro 2) je jediný program pro práci s tématy, na který jsem narazil.


Seznámení s Theme Creator Pro 2

Po jednoduché instalaci spustíme TCP2. Na první pohled toho TCP2 moc neumí, ale zdání klame.

Theme Creator Pro 2

Theme Creator Pro 2

Práci začneme načtením složky, ve které máme umístěná témata. To nám umožní tlačítko, které je úplně nalevo(složka s lupou). Šipky slouží k přesunu mezi tématy, dvě šipky “stočené do kolečka” slouží k aktualizaci “výčtu” témat. Další tři tlačítka slouží k vytvoření tématu, jeho editaci a k zjištění vlastností. Disketa s matkou umožnuje export tématu do xml a vedlejší tlačítko zkopíruje xml kód do schránky(obdoba CTRL+C). Následující dvě tlačítka umožnují zkopírování(přesun) do jiné složky na disku. Odpaďák jako tradičně slouží ke smazání tématu. Druhé tlačítko zprava můžeme použít k zobrazení xml kódu a tlačítko úplně vpravo k přenosu přes IrDU.

pokračování

Čtvrtek - 8.7.2004 | V rubrice Sonyericsson T300 | 2 komentáře

Nastavení e-mailového klienta přes internet

Neznám jednodušší způsob nastavování telefonu, než přes web. Je to velmi jednoduché, ale málokdo o této možnosti ví. V tomto článku se dozvíte jak na nastavování emailového klienta přes web. Podrobněji jsem emailový klient popsal ve svém starším článku. Ten si přečtěte, pokud chcete poznat podrobněji možnosti klienta.


O čem to je?

Vše funguje velmi jednoduše. Do formuláře na stránkách SonyEricssonu vyplníte údaje o vašem účtu. Nastavení vám přijde v “binární” smsce. Tento způsob nastavování služeb telefonu je mnohem komfortnější, než pracné nastavování v menu telefonu.

pokračování

Pátek - 11.6.2004 | V rubrice Sonyericsson T300 | Bez komentáře »

Ruční nastavení emailového klienta

Autor neručí za škody tímto návodem způsobené.


Co je to emailový klient?

Emailový klient v mobilním telefonu umožňuje odesílání i přijímání emailů. Emailové klienty dělíme na dvě skupiny na: ty co jsou přímo v telefonu a na ty, které si můžeme doinstalovat. V SE T300(T310, T230…) je emailový klient vestavěný. A o něm bude řeč.

Jejda, kampak se nám schoval?

Předpokládám, že víte kde se nachází, ale pro jistotu vám řeknu, že se nachází v menu zprávy pod položkou elektronická pošta. Nebo můžete v hlavním menu stisknout 2 a 4.

pokračování

Neděle - 7.12.2003 | V rubrice Sonyericsson T300 | Bez komentáře »

Klikni TOPlist